Αφίσα: Διεθνής μέρα μουσείων

Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2022 – Διαγενεακή δράση «Βοηθός Ερμηνευτή για μία μέρα!» για άτομα 65+

Στο πλαίσιο της  Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2022 με θέμα «Η Δύναμη των
Μουσείων», το  και η ΑΝΤΑΜΑ υλοποιούν, την Τετάρτη 18
Μαΐου και ώρες 17:00-20:00, τη διαγενεακή δράση «Βοηθός ερμηνευτή για μία
μέρα!» για 15 άτομα 65+ στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας, που στόχο έχει να δείξει
έμπρακτα πώς τα μουσεία μεταμορφώνουν τον κόσμο!
Εστιάζοντας στον άξονα «Ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής μέσω της
εκπαίδευσης», τα πρώτα 15 άτομα 65+ που θα δηλώσουν συμμετοχή στη δράση,
θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά την εμπειρία της ερμηνείας στο Μουσείο,
αλληλεπιδρώντας με τα παιδιά και τα εκθέματα.
Στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας, τα παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσμο που τα
περιβάλλει και έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν, να σκεφτούν, να παίξουν, να
πειραματιστούν και να δημιουργήσουν. Η συμμετοχή 15 ενηλίκων 65+ που θα
εφαρμόσουν πρακτικές ερμηνείας, θα ενδυναμώσει τη μουσειακή εμπειρία όλων των
εμπλεκόμενων.
Η δράση αποτελεί προάγγελο του εξάμηνου σεμιναρίου  «Ερμηνευτής στο μουσείο»
για  ενήλικες 65+, το οποίο θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2022, με την υποστήριξη
του «ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος».
Η Δράση «Βοηθός Ερμηνευτή για μία μέρα!» θα πραγματοποιηθεί στο Παιδικό
Μουσείο της Αθήνας (Κτίριο Ωδείου Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19),
σε 2 χρονικές ζώνες ως εξής :
 17:00 – 18:15
 18:45 – 20:00

Δηλώσεις συμμετοχής από τις 3 έως και τις 14 Μαΐου στο τηλ. 210-3312995-6,
εσωτ. 110 (09:00 -16:00)
Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθούν αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα.
Δεν απαιτείται οικονομική συμμετοχή.«Παιδικό Μουσείο της Αθήνας»

Συνδιοργανωτές: «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων» (ΟΠΑΝΔΑ) & «Ελληνικό

Παιδικό Μουσείο»

Κτίριο Ωδείου Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19, Αθήνα, (2103312995, e-mail: info@hcm.gr,
www.hcm.gr, Facebook: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ / HELLENIC CHILDREN’S MUSEUM

Αφήστε ένα σχόλιο