Αφίσα Μουσείου Ακρόπολης:Κοινωνικές και εκπαιδευτικές δράσεις

Νέες κοινωνικές και εκπαιδευτικές δράσεις του Μουσείου Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης ενισχύει τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό του ρόλο
επεκτείνοντας τις δραστηριότητες του σε ειδικές ομάδες κοινού – σε πρώτη φάση σε
ομάδες προσφύγων και μεταναστών και σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας των
φυλακών – και παράλληλα δημιουργεί τις συνθήκες γνωριμίας του Μουσείου μέσα
στις σχολικές τάξεις.
Για τους πρόσφυγες και μετανάστες σχεδίασε ειδικό πρόγραμμα, με το οποίο άτομα
με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές και εμπειρίες εξοικειώνονται με την ιστορία
και τον πολιτισμό της χώρας που τα φιλοξενεί. Μέσα από μια σειρά επιλεγμένων
εκθεμάτων, οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τον βράχο της Ακρόπολης και τις μεγάλες
στιγμές της ιστορίας του, την τέχνη και τους ανθρώπους που τη δημιούργησαν και
ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες με τους αρχαιολόγους που τους συνοδεύουν.
Στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας των Καταστημάτων Κράτησης της χώρας, το
Μουσείο προσφέρει διαδικτυακές ξεναγήσεις στις αίθουσες και τα σημαντικότερα
εκθέματά του, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν νέες
εμπειρίες, να καλλιεργήσουν την αισθητική τους και να ανταλλάξουν γνώσεις,
απόψεις και προβληματισμούς.
Παράλληλα δημιούργησε στον ιστότοπό του την ενότητα «το Μουσείο στο Σχολείο»,
με διαδικτυακά προγράμματα που προσφέρονται σε σχολεία απομακρυσμένων
περιοχών της Ελλάδας και σε σχολεία του εξωτερικού. Η ενότητα έχει εμπλουτιστεί
και με ψηφιακές εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη,
καθιστώντας το μάθημα περισσότερο ελκυστικό και βιωματικό. Στον ίδιο χώρο, οι
εκπαιδευτικοί βρίσκουν πληροφορίες για τις μουσειοσκευές που συνεχίζουν να
διατίθενται στα σχολεία και ένα αποθετήριο με εκπαιδευτικό υλικό, από το οποίο
μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για την Ακρόπολη και τα εκθέματα του
Μουσείου.
Όλα τα παραπάνω προγράμματα προσφέρονται δωρεάν.
Περισσότερες πληροφορίες για τις νέες κοινωνικές και εκπαιδευτικές δράσεις του Μουσείου Ακρόπολης : www.theacropolismuseum.gr/eidikes-omades
New social and educational activities at the Acropolis Museum

The Acropolis Museum strengthens its social and educational role by expanding its
activities to special groups of visitors – immigrants and refugees and
students attending schools of second chance in prison as a start – and at the same
time creates new conditions for school students to ‘visit’ the Museum online.
Especially designed programs are addressed to people of different cultural
backgrounds and experiences and encourage their familiarization with Greek history
and culture. Through some designated exhibits, participants learn about the
Acropolis Rock and the great moments of its history, about art and the people who
created it and they exchange views and experiences with the archaeologists
accompanying them.
Additionally, the Museum offers virtual tours to groups of students attending
Correctional Facilities schools of second chance. Through an online walk in the
galleries and the most important exhibits, participants gain new experiences,
cultivate their aesthetics and exchange opinions and thoughts.
Finally, the Museum created a new section in its website titled “The Museum at
school” with online programs, in order to accommodate the needs of schools abroad
and in remote areas in Greece. This section has also been enriched with digital
applications that can be used in the classroom, making the lesson more engaging
and interactive. In the same area, teachers can find information about the Museum
kits that continue to be available on loan for schools, but also the repository of
educational material, from which they can draw information about the Acropolis and
the Museum’s exhibits.
All above programs are offered free of charge.

More information:
https://www.theacropolismuseum.gr/en/special-groups
https://www.theacropolismuseum.gr/en/museum-at-school

Αφήστε ένα σχόλιο