Λύκος

LIFE WILD WOLF: Ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τον λύκο ξεκινά!

Η Καλλιστώ θα είναι εταίρος σε ένα νέο καινοτόμο έργο για τον λύκο στην περιοχή της Πάρνηθας, το «LIFE WILD WOLF».
Με την εναρκτήρια συνάντηση που οργανώθηκε στη Ρώμη στα τέλη Γενάρη, ξεκίνησε επίσημα η υλοποίηση του διεθνούς έργου LIFE WILD WOLF που θα εφαρμοστεί σε οχτώ χώρες της Ευρώπης από μια κοινοπραξία που περιλαμβάνει πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, υπουργεία και αυτοδιοικητικές αρχές, αρχές προστατευόμενων περιοχών & δασαρχεία, κυνηγετικές ενώσεις και περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις με συντονιστή το Ιταλικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Οικολογίας (Istituto di Ecologia Applicata – IEA).


Το έργο LIFE WILD WOLF έχει ως στόχο τη διαχείριση περιπτώσεων αλληλεπίδρασης του λύκου με ανθρώπινες δραστηριότητες, ειδικότερα κοντά σε αστικά κέντρα και θα εφαρμοστεί σε αγροτικές, αστικές και περιαστικές περιοχές της Γερμανίας, της Σουηδίας, της Τσεχίας, της Σλοβενίας, της Κροατίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας. Οι χώρες αυτές φιλοξενούν επτά από τους πιο σημαντικούς πληθυσμούς λύκου στην ΕΕ. Το έργο θα διαρκέσει πέντε χρόνια και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 7.028.148 € (Συμβολή ΕΕ: 5.265.454 €).
Λόγω του διεθνούς του χαρακτήρα και της διεπιστημονικής ομάδας που συγκροτήθηκε για την υλοποίηση του, το LIFE WILD WOLF αποτελεί μια καλή ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών ή ανάπτυξης νέων, καινοτόμων μεθόδων, που θα δοκιμαστούν σε πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους περιβάλλοντα.


Στην Ελλάδα, το έργο θα εφαρμοστεί στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, όπου ο λύκος επέστρεψε με φυσικό τρόπο, έπειτα από πολλά χρόνια. Στο έργο συμμετέχει ως εταίρος και ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), εποπτευόμενος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί θα υλοποιηθούν με τη συνεργασία της τοπικής Μονάδας Διαχείρισης του ΟΦΥΠΕΚΑ με την «Καλλιστώ».


Σημαντικό είναι ότι το έργο θα επιδιώξει την ενεργή συμμετοχή και συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών και χρηστ(ρι)ών του Δρυμού, καθώς και ότι θα εφαρμόσει τεχνικές και πρακτικές που αναμένεται να περιορίσουν την εξάρτηση των λύκων από ανθρωπογενείς πηγές τροφής σε περιαστικές περιοχές, καθώς και τα περιστατικά πιθανού υβριδισμού του είδους με σκύλους, συνεισφέροντας συνολικά στην διατήρηση του φυσικού οικολογικού ρόλου του λύκου ως φυσικού θηρευτή και περιορίζοντας τις συγκρούσεις του με τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Δελτίο τύπου: ΚΑΛΛΙΣΤΩ

Αφήστε ένα σχόλιο