Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις του διαδικτυακού περιοδικού «Σημειωματάριο»

Το διαδικτυακό περιοδικό με το όνομα «Σημειωματάριο», εφεξής θα αναφέρεται ως «Σημειωματάριο», παρακαλεί τους χρήστες και επισκέπτες του να διαβάσουν  τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις και να συμμετέχουν σε αυτό μόνο και εφόσον συμφωνούν ρητά με αυτούς. Καλούνται επίσης να τηρούν τους όρους χρήσης για την ορθή και έννομη λειτουργία του.

Α. Περιεχόμενο και σκοπός του διαδικτυακού περιοδικού «Σημειωματάριο»

1.Το «Σημειωματάριο»  είναι ένας  ανοικτός διαδικτυακός τόπος για όσους επιθυμούν να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα για θέματα που τους απασχολούν. Με αυτή την έννοια θα φιλοξενεί άρθρα, απόψεις, σκέψεις, στοχασμούς, ανησυχίες και ο,τιδήποτε  ο καθείς θέλει να εκφράσει, πάντα στα όρια του νόμου και των χρηστών ηθών.

2. Το «Σημειωματάριο» βασίζει τη λειτουργία του στην εθελοντική προσφορά όσων συμμετέχουν σε αυτό και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα

5.Το  «Σημειωματάριο» ακολουθεί όλους τους κανόνες για την προστασία του ιστότοπου από κακόβουλες ενέργειες και λογισμικά και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ζημιά που θα υποστεί τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Β. Υποχρεώσεις Επισκεπτών/Χρηστών

1. Την ευθύνη οποιουδήποτε άρθρου που δημοσιεύεται στο  «Σημειωματάριο» φέρει αποκλειστικά ο συντάκτης αυτού, ο οποίος λειτουργεί με πλήρη ελευθερία και έχει την αποκλειστική  επιμέλεια αυτού.

2. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης άρθρων – φωτογραφιών από άλλο περιοδικό, blog, εφημερίδα κλπ., ο συντάκτης που το αναδημοσιεύει έχει την αποκλειστική ευθύνη της νομιμότητας αυτής της ενέργειας καθώς και της ευθύνης αναφοράς του ονόματος  του αρχικού δημιουργού. Για το περιεχόμενο αυτού του άρθρου κλπ., την ευθύνη φέρει ο συντάκτης ή ο ιστότοπος ή το έντυπο μέσο που δημοσίευσε  πρώτος το άρθρο. Τονίζεται πως απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση άρθρων από οποιαδήποτε ιστότοπο ή έντυπο μέσο  αν ο αρχικός δημιουργός καθώς και ο διαδικτυακός χώρος της αρχικής δημοσίευσης δεν το επιτρέπει.

3. Οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν να δημιουργούν λογαριασμό με τα στοιχεία που τους ζητούνται και αφού προηγουμένως αποδεχτούν τους όρους χρήσης του περιοδικού.

4.Οι συμμετέχοντες στο περιοδικό οφείλουν να τηρούν τους κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία του, καθώς να συντάσσουν τα κείμενά τους με τρόπο που δεν θα θίγει τα συναλλακτικά ήθη, δεν θα καταχράται τον χώρο του περιοδικού για προβολή της προσωπικής του άποψης όταν αυτή είναι αθέμιτη προς το περιεχόμενο και τους όρους του περιοδικού «Σημειωματάριο». Επίσης το «Σημειωματάριο» έχει τη δυνατότητα να απομακρύνει όποιον συμμετέχοντα συντάκτη χρησιμοποιεί προσβλητικό, βλάσφημο. ρατσιστικό, εκφοβιστικό ύφος ή όποιον επιχειρήσει πολιτική προπαγάνδα μέσω  των άρθρων του.

5.Το «Σημειωματάριο» είναι ένα διαδικτυακό περιοδικό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, βασισμένο για τη λειτουργία του στην εθελοντική εργασία και ως εκ τούτου κάθε ενέργεια για προώθηση προϊόντος – διαφημίσεις – προωθητικές ενέργειες –  που θα αποφέρει χρήματα σε κάποιον από τους συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται.

Γ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1.Το όνομα του διαδικτυακού περιοδικού «Σημειωματάριο», το λογότυπο, τα άρθρα, αρχεία, φωτογραφίες, και ο,τιδήποτε είναι δημιούργημα των συμμετεχόντων στο περιοδικό ανήκει αποκλειστικά στους δημιουργούς του και υπόκειται στον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.

2. Το «Σημειωματάριο» σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα και προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών  και δεν θα χρησιμοποιήσει αυτά για κανένα λόγο χωρίς τη συγκατάθεση των κατόχων.

3. Το «Σημειωματάριο» δεν ευθύνεται για παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τρίτους ή κακόβουλες ενέργειες.

Δ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το «Σημειωματάριο» έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις  χωρίς την πρότερη ενημέρωση προς τους χρήστες για τον λόγο αυτό οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνονται τακτικά  και να διαβάζουν εκ νέου αυτούς στην ειδική στήλη του περιοδικού όπου αυτοί είναι αναρτημένοι.